Liberecký tenisový klub - tenis je sport pro každého, přijď i ty mezi nás!

Liberecký tenisový klub - tenis je sport pro každého, přijď i ty mezi nás!

Hrací řád pro zimní období (1.10. až 30.4.)

čl.1

Hrací období začíná 1. října a končí 30. Dubna. Zahájení provozu v hale určí vedení klubu. Provoz  pondělí-pátek začíná v 7:00 hodin a končí ve 21:00 hodin. Od 21. hodiny jen stálé rezervace. V sobotu, neděli začíná provoz v 9 hodin a končí ve 21 hodin.  Případné změny určí manažer a šéftrenér klubu.

čl.2

Ceny za pronájem sportovišť a storno poplatky za pozdně odhlášené rezervace určuje vedení klubu a jsou uvedeny na www.ltkliberec.cz

čl.3

V hale mohou hrát pouze členové klubu a příchozí po zaplacení poplatku za pronájem sportoviště. Platí se před zahájením rezervace. Poplatek za pronájem se hradí na recepci v hale (u baru v hale). Hráči se stálou rezervací se pouze hlásí u recepce před nástupem na sportoviště.

čl.4

Při obsazování dvorců a hře je povinností každého účastníka řídit se těmito pravidly:
a)    Rezervace pro závodní hráče a trenéry určuje manažer a šéftrenér klubu a jsou uvedeny v rezervačním systému.
b)    Do rezervačního systému se mohou přihlásit členové klubu a stálí předplatitelé na základě vystavené modré karty LTK Liberec kterou obdrží u manažera klubu po splnění sjednaných podmínek. Tato karta umožňuje rezervace ON-LINE přes webové stránky klubu www.ltkliberec.cz
c)    Ostatní příchozí si mohou zarezervovat sportoviště na telefonním čísle +420 739 547 007.
d)    Turnaje a soukromé akce pořádané klubem mají přednost před všemi rezervacemi. Manažer a šéf trenér klubu jsou povinni včas o tom všechny hráče informovat.
e)    Účastníci provozu na sportovištích hrají na vlastní nebezpečí.
f)    Všichni účastníci provozu jsou povinni dbát všech bezpečnostních předpisů, užívat veškeré zařízení šetrně, zabraňovat jeho poškození. Po ukončení hry na antukovém kurtě je povinnost dvorce zamést.
g)    Všichni hráči jsou povinni nastupovat a odcházet ze dvorců vchodem tomu určeným. Pro udržení pořádku jsou všichni hráči povinni se přezouvat do vhodné obuvi u recepce. Je přísně zakázáno ve venkovní obuvi vstupovat do prostorů šaten, sociálního zařízení a sportovišť. 

čl. 6

Výklad tohoto hracího a provozního řádu přísluší výboru klubu a ten je také oprávněn v případě nutnosti provést v průběhu sezóny eventuelní  změny jednotlivých článků.

čl.7

V případě porušení hracího řádu může být člen klubu potrestán výborem LTK.

V Liberci 1.10. 2010
 
 

Recepce, rezervace

+ 420 / 739 547 007

LTK Liberec
Fibichova 929
460 01 Liberec

Napište nám

HLAVNÍ PARTNEŘI:

Soukromý pivovar Svijany

DencoHappel CZ

LIF GROUP Liberec

 

ksdgif.gif

WASSA

lion_sport_jpg.jpg

06-14-16-10-56-24-logo-adidas_mjpg.jpg

Mlýn Perner Svijany

Ostatní partneři