Liberecký tenisový klub - tenis je sport pro každého, přijď i ty mezi nás!

Liberecký tenisový klub - tenis je sport pro každého, přijď i ty mezi nás!

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
LIBERECKĚHO TENISOVÉHO KLUBU

Na základě článku IVa) bodu 1 Stanov svolává výbor spolku valnou hromadu Libereckého tenisového klubu, která se bude konat v

středu 15. února 2017 v 18:00 hodin v hale LTK.

Prosíme o účast všech členů a dále rodičů závodních dětí, které jsou starší ročníku 2010.

Program:

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady ( předseda VH, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů, ověřovatel zápisu )

3. Zpráva o činnosti, hospodaření a sportovní činnosti za rok 2016

4. Informace o rozpočtu na rok 2017

5. Půjčky a vklady do LTK, schválení strategického partnera

6. Vyhlášení nejlepších závodních hráčů ve všech věkových kategoriích + skokan roku a tým roku za rok 2016

7. Diskuse

8. Závěr

Prezence členů LTK se koná od 17:30 do 18:00 hodin proti občanskému průkazu a dokladu o zaplacení členských příspěvků (čl. III, odstavec 4. a 6. stanov).

V Liberci 30. 1. 2017

verze pdf : (pdf) POZVÁNKA NA VH

 

  [ Zpět ]

 

Recepce, rezervace

+ 420 / 739 547 007

LTK Liberec
Fibichova 929
460 01 Liberec

Napište nám

HLAVNÍ PARTNEŘI:

Soukromý pivovar Svijany

DencoHappel CZ

LIF GROUP Liberec

 

ksdgif.gif

WASSA

lion_sport_jpg.jpg

06-14-16-10-56-24-logo-adidas_mjpg.jpg

Mlýn Perner Svijany

Ostatní partneři