Liberecký tenisový klub - tenis je sport pro každého, přijď i ty mezi nás!

Liberecký tenisový klub - tenis je sport pro každého, přijď i ty mezi nás!

Zápis z mimořádného výboru LTK Liberec

Termín konání: 7. 9. 2016

Přítomni: Kareis, Josífek, Trsek, Polívka

Omluveni: Perner, Stočes, Mynář

Výbor byl svolán na základě incidentu mezi hráči Jonášem Kučerou a Filipem Hanzelínem, který vznikl na kurtech LTK Liberec dne 6. 9. 2016. Dle výboru je daný incident vyvrcholením dlouhodobě neurovnaných vztahů mezi oběma hráči.

Při posuzování daného přestupku vycházel výbor ze stanov LTK, které v bodě III/10 říkají:

Za porušení stanov, vnitřních směrnic a soutěžního řádu, za hrubou nekázeň a vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností mohou být členům ukládány disciplinární tresty, kterými jsou napomenutí, veřejná důtka, zákaz hraní na dvorcích až na dobu 3 měsíců. Odvolání proti uložení disciplinárního trestu není přípustné.

Po zvážení všech okolností uděluje výbor následující disciplinární tresty:

- hráči Jonášovi Kučerovi se uděluje napomenutí

- hráči Filipu Hanzelínovi se uděluje zákaz hraní na dvorcích do 30. 9. 2016

Výbor dále ukládá trenérské radě zpracovat plány přípravy výše uvedených hráčů na zimní období do konce září 2016. Plány budou projednány s rodiči hráčů dne 3. 10. 2016 – Kučerovi od 9.00 hod., Hanzelínovi od 11.00hod.

podpng.png

V Liberci, dne 7.9.2016                                     Zapsal: Polívka

  [ Zpět ]

 

Recepce, rezervace

+ 420 / 739 547 007

LTK Liberec
Fibichova 929
460 01 Liberec

Napište nám

HLAVNÍ PARTNEŘI:

Soukromý pivovar Svijany

DencoHappel CZ

LIF GROUP Liberec

 

ksdgif.gif

WASSA

lion_sport_jpg.jpg

06-14-16-10-56-24-logo-adidas_mjpg.jpg

Mlýn Perner Svijany

Ostatní partneři